תנאי שימוש אתר Rugs & Co.

עודכן בחודש מאי 2017

1. מונחים

 • החברה“- “שטיחי חקשורי בע”מ” ח.פ. 515572014 ו\או כל חברה אחרת ו\או גוף משפטי אחר שיפעיל את האתר.
 • האתר“- אתר אינטרנט מטעם החברה בו מופיע מידע לגבי פעילות החברה ו\או קטלוג מוצרים שמשווקת ומוכרת החברה ו\או מנגנון הזמנת מוצרים ו\או שירותים מאת החברה.
 • “פעולה” או “שימוש” – גלישה באתר וביצוע רכישת או הזמנת מוצר ו\או שירותים המוצעים באתר ו\או שימוש בכל שירות אחר באתר בהתאם להוראות תקנון זה.
 • “משתמש” – אדם ו\או גוף משפטי הגולש באתר.
 • “לקוח” – אדם ו\או גוף משפטי הגולש באתר ומבצע רכישה של מוצר ו\או מוצרים ו\או שירותים בחנות.
 • תוכן / תכנים” – מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (ICON) וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.
 • “החנות” – החלק באתר בו ניתן לרכוש באופן מקוון מוצרים ושירותים שונים בישראל ובעולם, על פי שיקול דעתה של החברה.

2. כללי

 • אתר ” rugsandco.com \ www.rugsandco.co.il ” הינו אתר אינטרנט המשמש בין היתר כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מופעל ומתופעל ע”י החברה. ניתן להכנס לאתר דרך הכתובת הישראלית ו\או הבינלאומית.
 • השימוש באתר ו\או בתכניו ו\או בשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן, הכוללים בין היתר מדיניות הפרטיות (להלן: “התקנון” ו – “מדיניות הפרטיות” בהתאמה).
 • תנאי תקנון זה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין האתר.
 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 • ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על הבנת תוכנו, קבלה התנאים המופיעים בו והסכמה כי לא תהיה למשתמש ו\או למי למטעמו כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כנגד מפעילי האתר ו\או כלפי החברה ו\או למי מטעמה במישרין ו\או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר או באמצעות האתר.
 • החברה תהיה רשאית לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמש או לקוח שהתנהגותו מפרה הוראות התקנון ו/או מנסה לפגוע בניהול התקין האתר.
 • החברה מחזיקה ומנהלת את מלאי המוצרים הזמין למשלוח באולם התצוגה שלה, החברה לא מתחייבת להחזיק בכל זמן נתון את מלאי המוצרים המוצג באתר.
 • מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל, אלא אם כן צויין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה.
 • שירות הלקוחות של החברה: מייל [email protected] או טלפון מס’ 1700-555-067.
 • קניון ארנה השונית 2 הרצליה

3. תנאים לשימוש באתר

לקוח המבצע פעולה האתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות שלהלן:

 • הלקוח חייב להיות מעל גיל 18.
 • הלקוח חייב להיות בעל כרטיס אשראי תקף של חברת אשראי הפועלת בישראל.
 • הלקוח חייב להיות בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט (להלן: “דוא”ל”).
 • ההרשמה לאתר מחייבת את קריאתו של תקנון זה עד תומו ובעיון. שימוש באתר מהווה הסכמה לכלל תנאי תקנון זה.
 • ביצוע כל פעולה באתר תעשה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור החברה, ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כלשהן במערכות האתר ו\או בתיאור המוצרים.
 • המשתמש ו\או הלקוח מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.
 • המשתמש ו\או הלקוח מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר מהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש ו\או לקוח אחר באתר.
 • המשתמש ו\או הלקוח מתחייב לא לבצע כל פעולה שמהותה פגיעה באתר ו\או במפעליו ו\או בחברה ו\או בבעליה ו\או בתוכנו והוא מקבל עליו את מלוא הוראות התקנון ואת כל האמור בו.
 • הקלדת הנתונים על ידי הלקוח כמוה כמו התחייבות הלקוח לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. הלקוח מתחייב לדאוג לכך כי חברת האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הלקוח.

4. רישום באתר – חשבון חבר מועדון

 • לקוח העושה שימוש באתר רשאי להירשם כחבר מועדון, ולפתוח חשבון משתמש באתר או להתחבר כאורח ולמלא את טופס ההזמנה המופיע באתר.
 • המשתמש ו\או הלקוח אחראי היחיד והבלעדי לשמירת סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו, לשמירת גישה מוגבלת לחשבונו והוא מסכים ומקבל אחריות לכל הפעילויות שיתבצעו ו\או מופיעות תחת החשבון שלו.
 • האתר, מפעיליו ובעליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשרת בעל חשבון, להקפיא ו\או למחוק חשבון, להסיר ו\או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולחברה.
 • חשבון החברה ו\או מפעיל האתר ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר.
 • לצורך ביצוע רכישה יצטרך הלקוח להזין את מלוא הפרטים הנדרשים בחשבון ובפרטי התשלום.
 • החברה מבצעת דיוור ישיר (“ניוזלטר”) ללקוחותיה. הדיוור כולל חומר שיווקי – הנחות, הטבות בלעדיות לחברי מועדון לנרשמים כחברי מועדון.
 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה כחבר מועדון יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:
  • החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

(א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • הלקוח מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • לקוחות: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
 • בעצם ההרשמה למועדון החברים או הקניה בפועל באתר, מסכים הלקוח כי לא יהיו לו כל תביעות בעקבות תיקון מס’ 40 בחוק התקשורת (בזק ושידורים) שנכנס לתוקפו ביום 1.12.08

5. נתוני הלקוח

 • האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת ו\או הזנת נתונים על ידי הלקוח תחול עליו והוא ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות ההקלדה ו\או הזנת הנתונים. רישומי החברה ו\או האתר כפי שנקלטו ויופיעו באתר יהווה ראיה לכאורה לכך כי הנתונים בהם הם הנתונים שהוקלדו ו\או הוזנו על ידי הלקוח.
 • במקרה של שגיאת הקלדה ו\או הזנת נתונים על ידי הלקוח בחשבונו, ובמידה ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל ללקוח, יחוייב הלקוח בדמי המשלוח ובדמי הטיפול המהווים 5% מעלות המוצר.
 • במקרה בו נתוני כתובת הלקוח לא היו מדויקים דיים, תוכל החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב את זמן האספקה עד לבירור הכתובת המדויקת של הלקוח או ביטול הזמנת הלקוח. במקרים אלו ללקוח לא תהיינה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד החברה בגין שינוי סיווג המשלוח.

6. נתוני הרכישה

 • באתר פועלות מערכות האוספות ושומרות את פרטי הפעולות אותן מבצע הלקוח. איסוף הפרטים מאפשר לחברה לספק ללקוח את המוצרים ו\או השירותים בהם מעוניין הלקוח. הואיל והאתר אינו חסין לחלוטין מתקלות במערכותיו, יכול להיווצר מצב בו כתוצאה מתקלה לא יקלטו כל פרטי ההזמנה מטעם הלקוח. החברה לא תספק מוצרים שהוזמנו באתר ושפרטי ההזמנה לא נקלטו במחשבי האתר באופן מלא, או שנקלטו באופן חלקי וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי האתר.
 • אם לא התקבל אישור על הזמנת המוצרים ו\או השירותים אזי ההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר. במקרה זה יש לפנות טלפונית או באמצעות דוא”ל אל החברה וזאת לצורך תיקון ההזמנה.
 • במצב תקלה בו לא יקלטו פרטי הלקוח או פרטי ההזמנה תהיה החברה רשאית לא לספק את המוצרים ו\או השירותים, וזאת ללא חובת הודעה ללקוח או מתן פיצוי שהוא.

7. אופן הקנייה

 • הצילומים שהחברה מספקת, צילומי מוצר ואווירה, הינם צילומים שהחברה מייצרת והינם להמחשה בלבד.
 • ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים או במטבע חוץ לבחירת הלקוח כולל מע”מ ודמי המשלוח, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה. ניתן גם לבצע את התשלום באמצעות שירות הלקוחות של החברה (טלפון) או באמצעות הגעה לאולם התצוגה ולבצע את התשלום אל מול נציג החברה. התשלום יעשה בשקלים חדשים או במטבע חוץ.
 • במידה נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
 •  

8. תשלום

 • החברה סולקת את כרטיסי האשראי – ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, דיינרס ופיפאל.
 • התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים, ללא ריבית, בהתאם לגובה הקנייה.
 • עסקת הקניה תתבצע רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברת כרטיסי האשראי לחברה.
 • אישור הרכישה מותנה באישור חברת האשראי ושהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה.
 • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
 • החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר באמצעות חברת “קרדיט גארד” חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

9. הכנת ההזמנה

 • המוצרים המוצגים “בחנות האתר” נמצאים במלאי דרך קבע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים בהם אזל פריט מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע טלפונית או באמצעות דוא”ל ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר.
 • יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר ללקוח ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

10. משלוח

 • בשלב זה, המשלוחים מתבצעים רק לישראל ובעתיד האתר יפתח גם למשלוחים לשוק הבינלאומי. אין בכך כדי לחייב את החברה ו\או האתר לאפשר ביצוע הזמנות מחו”ל ונושא זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • החברה שולחת את הפריטים לכל הארץ באמצעות קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים. ללקוח החופש לבחור לאסוף בעצמו את המוצר מאולם התצוגה של החברה, איסוף עצמי אינו מקנה הנחה במחיר המוצר.
 • החברה תעשה כל מאמץ כדי שמועד המשלוח יתואם מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש.
 • אספקת ההזמנה תבוצע ככל הניתן בתוך 14 ימי עסקים בין השעות 8:00-20:00.
 • “ימי עסקים” הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.
 • במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, אילת, עוטף עזה, יישובים מעבר לקו הירוק, ישובים ערביים ויישובי הצפון ורמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב לאספקה עד 14 ימי עסקים. כמו כן, החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
 • מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנונים של קבלני הלוגיסטיקה ועל אחריותם וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה, לקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של אחד מקבלני הלוגיסטיקה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה.
 • לחברה הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה לא תהיה אחראית לאיחור במשלוח הנובע מאירוע “כוח עליון”, כגון: שביתה, מלחמה, אירוע חבלני וכיו”ב.

11. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:

 • שטיחים שיוצרו בהתאמה אישית על פי דרישות הלקוח אינם ניתנים להחזרה או להחלפה. ביטל המזמין עסקה של שטיחים בהתאמה אישית, מכל סיבה שהיא, לאחר החתימה על טופס ההזמנה ולפני שאישר את הסקיצה, ישלם המזמין לחברה את המקדמה בלבד. מובהר בזאת, כי לאחר אישור הסקיצה יחוייב המזמין במלוא התשלום.
 • ביטול עסקה לרכישת שטיח מהמלאי תתאפשר עד 14 יום ממועד קבלת המוצר, ובתנאי שהמזמין יחזיר את השטיח למחסני החברה ובאריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש והוא הושב למחסני החברה ללא כל פגם. ביטול העסקה ייעשה בכפוף להצגת חשבונית ו/או כל הוכחה אחרת לביצוע העסקה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 • כל שטיח חדש מנשיר שיער ואין הדבר מהווה עילה לביטול עסקה או החלפת השטיח.
 • ניתן לבטל עסקה על פי הסכם זה: בטלפון: 072-391-3000 ו/או בהודעה בדואר רשום למען החברה שפרטיו לעיל; ו/או בהודעה בחנות בכתוב: קניון ארנה, הרצליה ו/או באי מייל: [email protected] ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.rugsandco.com במקרה של ביטול עסקה יש לציין שם מלא ומספר ת.ז ובכל הודעה שאינה בכתב יש לציין בנוסף גם מספר הזמנה ומועד הזמנה.
 • במקרה של ביטול עסקה (למעט שטיחים בהתאמה אישית) יחוייב המזמין בדמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, הזול מבניהם.

12. אחריות למוצרים

 • למוצרים לא תינתן תעודת אחריות של היצרן. פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש או משומש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על החברה.
 • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.

13. אחריות מוגבלת

 • האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא (“AS IS”) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד האתר או החברה.
 • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 • החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש או הלקוח.
 • החברה, לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או ללקוח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על-ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 •  

14. אבטחת מידע פרטיות בחנות

 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
  העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

15. קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם בסימני מסחר רשומים או לאו, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • באתר נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין החברה לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לחברה להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

16. דין ומקום שיפוט

 • על השימוש באתר החברה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.
 • הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.